PPHU Morze Mleka jest dynamicznie rozwijającą się firmą, zajmującą się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem oraz dystrybucją szerokiej gamy innowacyjnych proszkowanych produktów mlecznych wykorzystywanych w wielu współczesnych gałęziach przemysłu spożywczego oraz mlek początkowych, następnych i modyfikowanych dla zdrowych niemowląt i małych dzieci.

Jesteśmy świadomi, że nasze produkty mają istotny wpływ na zdrowie konsumentów, dlatego za nadrzędny cel naszej działalności uznajemy dostarczanie klientom produktów bezpiecznych zdrowotnie, spełniających wymagania prawa żywnościowego kraju przeznaczenia, stabilnych pod względem swoich cech jakościowych oraz spełniających w jak najwyższym stopniu ich potrzeby i oczekiwania.

Jakość, a zwłaszcza bezpieczeństwo zdrowotne, stanowi dla nas czynnik decydujący o sukcesie, dalszym rozwoju i pozycji naszej firmy na rynku, dlatego konsekwentnie dążymy do wzrostu zaufania i wiarygodności organizacji poprzez zagwarantowanie zadeklarowanego poziomu jakości naszych wyrobów i usług.

Produkty marki Morze Mleka są cenione jako składniki do wytwarzania wysokiej jakości produktów spożywczych (czekolad, polew, lodów, ciastek, kremów itd.).